PARENTSY

Zasady rekrutacji do przedszkola

Zasady rekrutacji do przedszkola 2019/2020 roku – jak to wygląda.

Ruszają zapisy do przedszkoli. Należy pamiętać, że rekrutacja w różnych miejscowościach może odbywać się inaczej i w innym terminie. Informacji w tym temacie można poszukać na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Jak wyglądają zasady rekrutacji do przedszkola ? W Warszawie postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 20 lutego 2019 roku. O godzinie 13:00 zostanie udostępniony system rekrutacyjny z ofertami przedszkoli i szkołami podstawowymi. Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie trwa do 7 marca 2019 roku do godz. 20:00. Wypełniając wniosek pamiętaj, że ważna jest kolejność – na pierwszym miejscu wybierz tę placówkę, na którym Ci najbardziej zależy.

Ale to nie koniec…

Od 20 lutego do 8 marca 2019 roku należy złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Rodzice w tym czasie wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do placówki a następnie drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w wybranej placówce pierwszego wyboru. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularzy przez internet, można pobrać wniosek w dowolnym przedszkolu. Następnie wypełnić go odręcznie i po podpisaniu złożyć go w placówce pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 10 kwietnia 2019 roku. W terminie od 10 – 17 kwietnia należy złożyć potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało przyjęte.

Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola

Kryteria rekrutacji do przedszkoli można podzielić na kryteria ustawowe i kryteria samorządowe. Jeśli do danego przedszkola liczba dzieci jest wyższa niż wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe, czyli pierwszy etap, a następnie kryteria samorządowe – drugi etap. Pamiętaj, że nie obowiązuje tu zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Pierwszy etap – kryteria ustawowe to:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Drugi etap – punkty za kryteria samorządowe można otrzymać m.in.

  •  dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy
  • dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie
  • dochody na członka rodziny

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Jeżeli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzic jedynie musi potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w placówce od 13 -19 lutego do godz. 20:00.

Wierzę, że te informacje będą dla Was pomocne.

 

 

 

Może cię zainteresować